Bezpieczeństwo podczas korzystania z przemysłowych instalacji elektrycznych

Bezpieczeństwo obsługi sieci elektrycznych w przemyśle jest tak naprawdę sprawą podstawową. Nic w tym dziwnego, ponieważ obecnie powszechnie stosuje się energię elektryczną do napędu maszyn produkcyjnych oraz środków transportu w hali produkcyjnej. Energia elektryczna jest bardzo ważna w przemyśle. Stosuje się ją również do uzyskania energii hydraulicznej albo pneumatycznej.

To właśnie od stanu instalacji elektrycznej zależy płynność produkcji oraz niezawodność pracy maszyn przemysłowych. Posiada on bardzo duży wpływ na zagrożenie porażeniowe oraz pożarowe. Tym samym wpływa na bezpieczeństwo ludzi i maszyn znajdujących się w budynku. Dlatego bardzo ważne jest to, aby projektowanie, odbiór oraz obsługa instalacji elektrycznych odbywała się z zachowaniem wszystkich wymaganych warunków bezpieczeństwa.

Instalacje elektryczne

Sieć elektroenergetyczna w obrębie zakładu musi dostarczyć energię elektryczną do odbiorników prądu w wymaganej ilości oraz odpowiedniej jakości. Do tego muszą oni spełniać konieczne wymogi bezpieczeństwa. Zazwyczaj w typowych zakładach występują różne rodzaje sieci elektroenergetycznej. Jest to sieć wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia. To, jaki rodzaj mamy zależy głównie od wielkości zakładu, charakteru produkcji oraz wytwarzanych tam wyrobów. Wszystkie te czynniki mają wpływ na to, jaką technologię stosujemy.

To, jakie zagrożenia mogą się wiązać z użytkowaniem sieci elektroenergetycznej zależą od tego, w jakich warunkach środowiskowych ta sieć pracuje. Głównymi czynnikami, będącymi powodem zagrożenia są między innymi wilgoć, temperatura, zapylenie, udary, wibracje mechaniczne, obecność substancji żrących, łatwopalnych i wybuchowych. Ponadto mogą występować zagrożenia, które są związane ze stanem oraz pracą instalacji. Wpływ na to mają między innymi cechy konstrukcyjne obiektu budowlanego, w którym pracuje sieć energetyczna, dostęp osób postronnych czy kwalifikacje obsługi.

Kto powinien zajmować się projektowaniem oraz eksploatacją instalacji elektrycznych?

Projektowaniem, eksploatacją oraz budową instalacji przemysłowych i sieci elektroenergetycznych powinny zajmować się osoby, które posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie z dziedziny elektrotechniki. Bez wątpienia musze one znać przepisy prawa powszechnego oraz uznane reguły techniczne określone zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych normach. Taka wiedza musi być oczywiście potwierdzona certyfikatami oraz świadectwami uprawnień instalatorskich. Takie osoby powinny potrafić rozpoznać wszystkie występujące zagrożenia oraz wykonywać prace eksploatacyjne zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Pracodawca natomiast ma obowiązek dotrzymać przepisów i norm bezpieczeństwa elektrycznego. Do tego zaliczamy między innymi identyfikację zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego, wprowadzenie środków bezpieczeństwa w zakresie techniki i organizacji pracy oraz przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem elektrycznym i prowadzenie jego kontroli. W ten sposób pracodawca może odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników na terenie zakładu.

Tak więc, obsługę oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń elektrycznych powinny sprawować osoby, które mają do tego odpowiednie uprawnienia. W każdym zakładzie szkolenie BHP nie powinno być tylko i wyłącznie formalnością. Ten kto je prowadzi, musi potwierdzić swoje kwalifikacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *